Krótka prezentacja Zgromadzenia Zakonnego Salwatorianów


Uroczystość Bożego Ciała i Przyjęcie Relikwii Jana Pawła II, Czerwiec 22, 2014